ชั้นเรียนออกกำลังกายตลอดชีวิตของโรงเรียนมัธยม Cape Henlopen ได้รับเชิญจาก Michael Martialland Studio เจ้าของมิลตันในมิลตันให้มาเยี่ยม

โปรแกรมดังกล่าวได้รับการออกแบบจาก Kemm Aiki Bujutsu (ออกเสียง kemm-eye-key-boo-joot-sooo) ซึ่งเป็นระบบในศตวรรษที่ 21 ของการป้องกันตนเองและการพัฒนาตนเอง เทคนิคทางกายภาพได้รับและดัดแปลงมาจากศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นและวิธีการต่อสู้แบบตะวันตก