บริษัท กระจายอำนาจ BSES Yamuna ร่วมมือกับ Delhi Police เพื่อให้การฝึกอบรมการป้องกันตัวเองแก่หญิงสาว

เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ระบุว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหญิงสาวที่มีทักษะที่จำเป็นเพื่อปกป้องตนเอง นอกเหนือจากการฝึกอบรมทางกายภาพแล้วผู้เข้าร่วมจะได้รับคำแนะนำในการจัดการกับ "สถานการณ์ที่ยากลำบาก"

ในระยะแรกมีหญิงสาวและผู้หญิงมากกว่า 500 คนได้รับการฝึกฝนเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนี้