* ใหม่ปืนไรเฟิลเป้าหมายระยะไกลที่มีความแม่นยำสูง
* กึ่งอัตโนมัติ
* .338 Lapua Magnum
* หุ้น PRS สามารถปรับความยาวของดึงและความสูงได้
* 10 ถ. พูดเรื่องไม่มีสาระ
* เบรกแบบบุชมาสเตอร์ที่ไม่เหมือนใครของ Bushmaster
* ERGO จับปืนพกเกี่ยวกับยุทธวิธี
* ปุ่มกด - ขา - ขาขวา
* ถอดชิ้นส่วนเหมือนปืนไรเฟิลชนิด AR เพื่อทำความสะอาดได้ง่าย