ในวอชิงตัน ดี.ซี. การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับเจ้าของปืนในเมืองหลวงของประเทศจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายหลายหมื่นคนหลายคนไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดใหม่สำหรับเจ้าของปืนในอำเภอจะมีผลบังคับใช้มกราคม 2014 เจ้าของปืนที่ลงทะเบียนใน DC ต้องลงทะเบียนปืนใหม่ภายใน 90 วันและการไม่ปฏิบัติตามอาจหมายถึงเวลาติดคุก

ข้อกำหนดการลงทะเบียนใหม่จะส่งผลกระทบต่อทุกคนที่ลงทะเบียนปืนในเขตจากปี 1976 ถึง 2010