ตัวเลขตำรวจรัฐนิวเจอร์ซีย์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการอนุญาตให้ซื้อปืนพกได้เพิ่มขึ้นถึง 67% ตามข้อมูลมีใบอนุญาต 59, 120 ออกให้ซื้อปืนพกในช่วงหกเดือนแรกของปี 2013

ผู้สมัครขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและผู้ขอใบอนุญาตซื้อปืนพกต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีแต่ละใบสมัครต้องมีลายนิ้วมือและการตรวจสอบประวัติตำรวจรวมถึงการตรวจสอบสุขภาพจิตและประวัติอาชญากรรม