กฎหมายกำหนดให้เมืองและมณฑลอนุญาตให้ประชาชนพกอาวุธปืนที่ซ่อนอยู่ในอาคารสาธารณะเว้นแต่จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัย

กฎหมายมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม แต่เขต Leavenworth ได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี เคาน์ตีสามารถขอการยกเว้นเพิ่มเติมสี่ปี แต่ต้องจัดทำแผนสำหรับการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐ