เป็นครั้งแรกในรอบเกือบหกปีที่ทีม SWAT ในพื้นที่รวมตัวกันที่ Fort Hood สำหรับ Central SWAT Challenge ของรัฐเท็กซัส เหตุการณ์รวมถึงหน่วย SWAT จาก Killeen, Harker Heights, Copperas Cove, Belton, Temple รวมถึงทีมงานเตรียมพร้อมพิเศษจากตำรวจทหารของ Fort Fort และคณะผู้อำนวยการฝ่ายบริการฉุกเฉิน

การแข่งขันในปีนี้ซึ่งรวมถึงกิจกรรมรายบุคคลและทีมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการยิงและความคล่องตัวจัดโดย Fort Hood และกรมตำรวจ Harker Heights

ผู้ชนะการแข่งขันในปีนี้จะประกาศในวันนี้