1 จาก 1 6b PowerTech Tactical Pen cap_phatchfinal

ปากกายุทธวิธีชุดเกราะกลางคืนของ PowerTech, Inc. กำลังเขียนปากกาที่เพิ่มความปลอดภัยเป็นสองเท่า แข็งแกร่งพอที่จะทำลายกระจกเกราะ Night Night มีไฟท้ายสำหรับการส่องสว่างในที่มืด การทำงานกับ Smith & Wesson ปากกา PowerTech Night Armor Tactical บรรจุด้วยไฟมือถือและมีดพับ (powertechinc.com)