ในฟลอริดาเมืองแซนฟอร์ดห้ามปืนหาอาสาสมัครเฝ้าบ้านใกล้เรือนเคียงโดยมีผล 5 พฤศจิกายน

“ การเฝ้าดูพื้นที่ใกล้เคียงมีจุดประสงค์เพื่อเป็นรายการที่คุณสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและรายงานต่อตำรวจ ในแง่ของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับและผลักดัน นั่นคือสิ่งที่โปรแกรมนี้คือและนั่นคือทั้งหมดที่มันเป็น "แชนนอน Cordingly โฆษกหญิงของกรมตำรวจแซนฟอร์ดกล่าว