UM3 Sight Mount ได้รับการออกแบบมาสำหรับปืนพกทุกประเภทที่มียุทธวิธีอุปกรณ์เสริมราง picatinny และเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมปืน วัตถุประสงค์ของ UM Tactical คือการยังคงเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่อไปโดยจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต

ดูเพิ่มเติมได้ที่: //www.umtactical.com/